வினைத் தூய்மை திருக்குறள்

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை

குறள் எண்: 652 அதிகாரம்: வினைத் தூய்மை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...