வெருவந்த செய்யாமை திருக்குறள்

கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்

குறள் எண்: 562 அதிகாரம்: வெருவந்த செய்யாமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...