புல்லறிவாண்மை திருக்குறள்

கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்

குறள் எண்: 845 அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி

குறள் எண்: 846 அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை
அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு

குறள் எண்: 847 அதிகாரம்: புல்லறிவாண்மை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...