புலவி திருக்குறள்

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று

குறள் எண்: 1304 அதிகாரம்: புலவி

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...