பிரிவு ஆற்றாமை திருக்குறள்

துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை

குறள் எண்: 1157 அதிகாரம்: பிரிவு ஆற்றாமை
தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ

குறள் எண்: 1159 அதிகாரம்: பிரிவு ஆற்றாமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...