பிறனில் விழையாமை திருக்குறள்

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்

குறள் எண்: 146 அதிகாரம்: பிறனில் விழையாமை
அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன்

குறள் எண்: 147 அதிகாரம்: பிறனில் விழையாமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...