பெரியாரைத் துணைக்கோடல் திருக்குறள்

தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை

குறள் எண்: 444 அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...