பெண்வழிச் சேறல் திருக்குறள்

பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணுத் தரும்

குறள் எண்: 902 அதிகாரம்: பெண்வழிச் சேறல்
மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி லாளன்
வினையாண்மை வீறெய்த லின்று

குறள் எண்: 904 அதிகாரம்: பெண்வழிச் சேறல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...