படை மாட்சி திருக்குறள்

அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை

குறள் எண்: 764 அதிகாரம்: படை மாட்சி

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...