பசப்புறு பருவரல் திருக்குறள்

உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு

குறள் எண்: 1184 அதிகாரம்: பசப்புறு பருவரல்
உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
மேனி பசப்பூர் வது

குறள் எண்: 1185 அதிகாரம்: பசப்புறு பருவரல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...