நினைந்தவர் புலம்பல் திருக்குறள்

உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது

குறள் எண்: 1201 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
எனைத்தொனறு ஏனிதேகாண் காமம்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன்று ஏல்

குறள் எண்: 1202 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்

குறள் எண்: 1203 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத்து எந்நெஞ்சத்து
ஓஒ உளரே அவர்

குறள் எண்: 1204 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடி யான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன்

குறள் எண்: 1206 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்

குறள் எண்: 1207 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
காதலர் செய்யும் சிறப்பு

குறள் எண்: 1208 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து

குறள் எண்: 1209 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்
விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி

குறள் எண்: 1210 அதிகாரம்: நினைந்தவர் புலம்பல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...