நீத்தார் பெருமை திருக்குறள்

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு

குறள் எண்: 27 அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்

குறள் எண்: 28 அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...