நலம் புனைந்து உரைத்தல் திருக்குறள்

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்

குறள் எண்: 1116 அதிகாரம்: நலம் புனைந்து உரைத்தல்
மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மத஧

குறள் எண்: 1118 அதிகாரம்: நலம் புனைந்து உரைத்தல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...