குற்றங்கடிதல் திருக்குறள்

இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு

குறள் எண்: 432 அதிகாரம்: குற்றங்கடிதல்
குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் த்ரூஉம் பகை

குறள் எண்: 434 அதிகாரம்: குற்றங்கடிதல்
வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை

குறள் எண்: 439 அதிகாரம்: குற்றங்கடிதல்
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்

குறள் எண்: 440 அதிகாரம்: குற்றங்கடிதல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...