காலமறிதல் திருக்குறள்

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்

குறள் எண்: 485 அதிகாரம்: காலமறிதல்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...