அறிவுடைமை திருக்குறள்

எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு
அவ்வ துறைவ தறிவு

குறள் எண்: 426 அதிகாரம்: அறிவுடைமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...