அன்புடைமை திருக்குறள்

என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்

குறள் எண்: 77 அதிகாரம்: அன்புடைமை

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...