மேற்கோள்எதையும் அதிகம் விரும்பி விடாதீர்கள்... காரணம்.. எதுவும் நமக்கான நிரந்தரமானவைகள் அல்ல..

Quote Categories: Feeling, Sad

Created by: TamilPedia

Search Incoming Terms:

எதையும் அதிகம் விரும்பி விடாதீர்கள் காரணம் எதுவும் நமக்கான நிரந்தரமானவைகள் அல்ல தமிழ் மேற்கோள்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...