மேற்கோள்அதிர்ச்சியை அலட்சியமாக கடக்க பேரதிர்ச்சியை அனுபவித்தவர்களால் தான் முடியும்.

Quote Categories: Motivational, General

Created by: TamilPedia

Search Incoming Terms:

அதிர்ச்சியை அலட்சியமாக கடக்க பேரதிர்ச்சியை அனுபவித்தவர்களால் தான் முடியும் தமிழ் மேற்கோள்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...