மேற்கோள்குறை சொல்பவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் உங்களை நீங்களே செதுக்கி கொள்வதற்கு அவர்கள் தான் உளி கொடுக்கின்றனர்.

Quote Categories: Motivational, General

Created by: TamilPedia

Search Incoming Terms:

குறை சொல்பவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் உங்களை நீங்களே செதுக்கி கொள்வதற்கு அவர்கள் தான் உளி கொடுக்கின்றனர் தமிழ் மேற்கோள்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...