மேற்கோள்ஒருபோதும் தவறு செய்யாத எவரும் புதியதை முயற்சித்ததில்லை...

Quote Categories: Motivational, General

Created by: TamilPedia

Search Incoming Terms:

ஒருபோதும் தவறு செய்யாத எவரும் புதியதை முயற்சித்ததில்லை தமிழ் மேற்கோள்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...