மேற்கோள்மரணத்தை விட கொடூரமானது.. நாம் நேசிப்பவர் நம்மை வெறுப்பதும் மறப்பதும்..!

Quote Categories: Poiyana Uravugal, Fake Relationship, Fake People

Created by: TamilPedia

Search Incoming Terms:

மரணத்தை விட கொடூரமானது நாம் நேசிப்பவர் நம்மை வெறுப்பதும் மறப்பதும் தமிழ் மேற்கோள்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...