மேற்கோள்உண்மையை சொன்னால் கசப்பாக தான் இருக்கும் என்று சொல்லாமல் மறைப்பதால் நாம் பொய்யானவர்களாக மாறிவிடுகிறோம்.

Quote Categories: Poiyana Uravugal, Fake Relationship, Fake People

Created by: TamilPedia

Search Incoming Terms:

உண்மையை சொன்னால் கசப்பாக தான் இருக்கும் என்று சொல்லாமல் மறைப்பதால் நாம் பொய்யானவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் தமிழ் மேற்கோள்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...