இறைவார்த்தைகள்அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கவும்,

And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,


அதிகாரம்: ஆதியாகமம் (1:1:17)

Created by: TamilPedia


Search Incoming Terms:

ஆதியாகமம் 1:1:17 - அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கவும்

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...