"தெய்வம் காட்டும், ஊட்டுமா?"

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
தெய்வம் காட்டும், ஊட்டுமா?
பொருள்:
தெய்வம் வழிகாட்டும், ஆனால் அந்த வழியில் நாம் தானே போகவேண்டும்? தெய்வமே என்கையைப் பிடித்துக்கூட்டிச் செல்லவேண்டுமென்றால் எப்படி?
Transliteration:
Teyvam Kaattum, Uuttumaa?.
விளக்கம்:
இதனால்தான் தெய்வத்தைத் தாய் என்பதைவிட தந்தை என்னும் வழக்கம் அதிகம் உள்ளதோ? இதனை ஒத்த ஆங்கிலப் பழமொழிகளும் உண்டு:.

Search Incoming Terms:

தெய்வம் காட்டும் ஊட்டுமா? பழமொழின் பொருள், தெய்வம் காட்டும் ஊட்டுமா? தமிழ் விளக்கம், தெய்வம் காட்டும் ஊட்டுமா? பழமொழின் விளக்கம், teyvam kaattum, uuttumaa? explanation, teyvam kaattum, uuttumaa? meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...