"ஊரார்வீட்டு நெய்யே, என் பெண்டாட்டி கையே."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
ஊரார்வீட்டு நெய்யே, என் பெண்டாட்டி கையே.
பொருள்:
தன் பொருளைவிட மற்றவர் பொருளை உபயோகிப்பதில் தாராளம்.
Transliteration:
Ooraarvittu Neyye, En Pentatti Kaiye..
விளக்கம்:
கணவனும் மனைவியும் ஊரில் ஒரு பொது விருந்துக்குப் போயிருந்தனர். மனவியை விருந்தினர்களுக்கு உணவு பரிமாற அழைத்தனர். அவள் ஒவ்வொரு இலையிலும் நெய் பரிமாறியபோது, கணவன் முறை வந்ததும் வீட்டில் அவனுக்குத் தம்வீட்டில் பரிமாறுவதைவிட அதிக நெய் ஊற்றினாள்; ஏனென்றால் அது ஊரார்வீட்டு நெய்யல்லவா?.

Search Incoming Terms:

ஊரார்வீட்டு நெய்யே என் பெண்டாட்டி கையே பழமொழின் பொருள், ஊரார்வீட்டு நெய்யே என் பெண்டாட்டி கையே தமிழ் விளக்கம், ஊரார்வீட்டு நெய்யே என் பெண்டாட்டி கையே பழமொழின் விளக்கம், ooraarvittu neyye, en pentatti kaiye. explanation, ooraarvittu neyye, en pentatti kaiye. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...