"மாமியார் துணி அவிழ்ந்தால் வாயாலும் சொல்லக்கூடாது, கையாலும் காட்டக்கூடாது."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
மாமியார் துணி அவிழ்ந்தால் வாயாலும் சொல்லக்கூடாது, கையாலும் காட்டக்கூடாது.
பொருள்:
மாமியாரப் பொறுத்தவரை மருமகள் எது சொன்னாலும், செய்தாலும் குற்றம்.
Transliteration:
Mamiyar Tuni Avilndhal Vaayalum Sollakkootaathu, Kaiyalum Kaattakkootathu..
விளக்கம்:
மாமியாருக்கு நல்லது சொல்ல மருமகளால் ஆகுமோ? மாமியார்கள் மாறுவதும் உண்டோ?.

Search Incoming Terms:

மாமியார் துணி அவிழ்ந்தால் வாயாலும் சொல்லக்கூடாது கையாலும் காட்டக்கூடாது பழமொழின் பொருள், மாமியார் துணி அவிழ்ந்தால் வாயாலும் சொல்லக்கூடாது கையாலும் காட்டக்கூடாது தமிழ் விளக்கம், மாமியார் துணி அவிழ்ந்தால் வாயாலும் சொல்லக்கூடாது கையாலும் காட்டக்கூடாது பழமொழின் விளக்கம், mamiyar tuni avilndhal vaayalum sollakkootaathu, kaiyalum kaattakkootathu. explanation, mamiyar tuni avilndhal vaayalum sollakkootaathu, kaiyalum kaattakkootathu. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...