"குரங்கு கள்ளும் குடித்து, பேயும் பிடித்து, தேளும் கொட்டினால், என்ன கதி ஆகும்?"

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
குரங்கு கள்ளும் குடித்து, பேயும் பிடித்து, தேளும் கொட்டினால், என்ன கதி ஆகும்?
பொருள்:
குரங்கு என்பது ஒரு நிலையில் நில்லாது மனம் போனபோக்கில் ஆடும் விலங்கு. அது கள்ளும் குடித்து, பின் அதற்குப் பேய் பிடித்து, அதன்பின் அதனைத் தேளும் கொட்டிவிட்டால், குரங்கின் கதி என்ன?
Transliteration:
Kuranku Kallum Kutittu, Peyum Pitittu, Telum Kottinal, Enna Kadhi Akum?.
விளக்கம்:
நம் மனமே குரங்கு. கள் குடிப்பது ஆணவ மலத்தால் நாம் செய்யும் செயல்கள்; பேய் பிடிப்பது நாம் மாயை என்கிற மலத்தால் அவதியுறுவதைச் சொல்வது; நம்மைத் தேள்கொட்டுவது கன்ம/கரும மலம்: நாம் முன் செய்த வினைகளின் பயன். இந்த மூன்று மலங்களாலும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவாத்மாவின் கதி என்ன ஆகும்?.

Search Incoming Terms:

குரங்கு கள்ளும் குடித்து பேயும் பிடித்து தேளும் கொட்டினால் என்ன கதி ஆகும்? பழமொழின் பொருள், குரங்கு கள்ளும் குடித்து பேயும் பிடித்து தேளும் கொட்டினால் என்ன கதி ஆகும்? தமிழ் விளக்கம், குரங்கு கள்ளும் குடித்து பேயும் பிடித்து தேளும் கொட்டினால் என்ன கதி ஆகும்? பழமொழின் விளக்கம், kuranku kallum kutittu, peyum pitittu, telum kottinal, enna kadhi akum? explanation, kuranku kallum kutittu, peyum pitittu, telum kottinal, enna kadhi akum? meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...