"குப்பையும் கோழியும் போல குருவும் சீஷனும்."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
குப்பையும் கோழியும் போல குருவும் சீஷனும்.
பொருள்:
கோழி குப்பையைக் கிளறித் தான் உண்ணுவதைத் தேடுவதுபோல, சீடன் குருவிடம் விசாரணை மூலம் தன் உண்மையை அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.
Transliteration:
Kuppaiyum Koliyum Pola Kuruvum Ceeshanum..
விளக்கம்:
சீடன் கோழியென்றால் குரு குப்பை என்று பொருளல்ல. கோழி குப்பையை கிளறும் உவமை சீடனுக்காகக் கூறப்பட்டது, குருவுக்காக அல்ல. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் குப்பைபோன்றதாகையால் தகுந்த குருவை அணுகி அவர் மூலம் தன் குப்பையை கிளறி உண்மையை அறியவேண்டும் என்பது பழமொழியின் தாத்பரியம்.
.

Search Incoming Terms:

குப்பையும் கோழியும் போல குருவும் சீஷனும் பழமொழின் பொருள், குப்பையும் கோழியும் போல குருவும் சீஷனும் தமிழ் விளக்கம், குப்பையும் கோழியும் போல குருவும் சீஷனும் பழமொழின் விளக்கம், kuppaiyum koliyum pola kuruvum ceeshanum. explanation, kuppaiyum koliyum pola kuruvum ceeshanum. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...