"இது என் குலாசாரம், இது என் வயிற்றாசாரம்."

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
இது என் குலாசாரம், இது என் வயிற்றாசாரம்.
பொருள்:
இது என் குலத்தின் கட்டுப்பாடு, இது என் வயிற்றின் கட்டுப்பாடு.
Transliteration:
Ithu En Kulaachaaram, Itu En Vayirraachaaram..
விளக்கம்:
இந்தப் பழமொழிக்குப் பின்னே ஒரு கதை உண்டு. குயவர்கள் என்றும் வைஷ்ணவர்களாக இருந்ததில்லை. ஆயினும் ஒரு சமயம் ஶ்ரீரங்கத்தில் இருந்த வைஷ்ணவர்கள் அங்கிருந்த குயவர்களை நெற்றியில் நாமம் தரிக்கவேண்டுமென்று கட்டாயப்படுத்தினர்; இல்லாவிடில் அவர்கள் செய்யும் பானைகளைக் கோவிலுக்கு வாங்கமுடியாது என்றனர். இந்தக் கஷ்டத்தை நீக்க ஒரு புத்திசாலிக் குயவன் தன் நெற்றியில் திருநீறும் வயிற்றில் பெரிய நாமமும் அணிந்தான். வைஷ்ணவர்கள் அவனைக் கடிந்துகொண்டபோது அவன் சொன்ன வார்த்தைகளே இந்தப் பழமொழி.
.

Search Incoming Terms:

இது என் குலாசாரம் இது என் வயிற்றாசாரம் பழமொழின் பொருள், இது என் குலாசாரம் இது என் வயிற்றாசாரம் தமிழ் விளக்கம், இது என் குலாசாரம் இது என் வயிற்றாசாரம் பழமொழின் விளக்கம், ithu en kulaachaaram, itu en vayirraachaaram. explanation, ithu en kulaachaaram, itu en vayirraachaaram. meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...