"இழவு சொன்னவன் பேரிலேயா பழி?"

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
இழவு சொன்னவன் பேரிலேயா பழி?
பொருள்:
மரணத்தை அறிவிப்பவனைக் குறைசொல்வது தகுமா?
Transliteration:
Ilavu Connavan Perileye Pazi?.
விளக்கம்:
ஒரு தூதனிடம் காட்டவேண்டிய கருணையைப் பழமொழி சுட்டுகிறது. ’எய்தவன் இருக்க அம்பை னோவானேன்?’ என்ற பழமொழி இதனின்று சற்று வேறுபட்டது: ஏனென்றால் மரண அறிவிப்பில் மனவருத்தம், அம்பு தைத்ததில் உடல்வருத்தம்..

Search Incoming Terms:

இழவு சொன்னவன் பேரிலேயா பழி? பழமொழின் பொருள், இழவு சொன்னவன் பேரிலேயா பழி? தமிழ் விளக்கம், இழவு சொன்னவன் பேரிலேயா பழி? பழமொழின் விளக்கம், ilavu connavan perileye pazi? explanation, ilavu connavan perileye pazi? meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...