"சித்திரத்துக் கொக்கே, ரத்தினத்தைக் கக்கு!"

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
சித்திரத்துக் கொக்கே, ரத்தினத்தைக் கக்கு!
பொருள்:
எவ்வளவுதான் தத்ரூபமாக இருந்தாலும் சித்திரமாக வரையப்பட்ட கொக்கினைத் திருடுபோன ரத்தினத்துக்காகக் குற்றம்சாட்ட முடியுமா?
Transliteration:
Ceeththiratthuk Kokke, Ratthinattaik Kakku!.
விளக்கம்:
ஒரு வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நிரபராதியைக் குறித்துச்சொன்னது..

Search Incoming Terms:

சித்திரத்துக் கொக்கே ரத்தினத்தைக் கக்கு பழமொழின் பொருள், சித்திரத்துக் கொக்கே ரத்தினத்தைக் கக்கு தமிழ் விளக்கம், சித்திரத்துக் கொக்கே ரத்தினத்தைக் கக்கு பழமொழின் விளக்கம், ceeththiratthuk kokke, ratthinattaik kakku! explanation, ceeththiratthuk kokke, ratthinattaik kakku! meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...