"அம்மி மிடுக்கோ, அரைப்பவள் மிடுக்கோ?"

பழமொழின் விளக்கம்

பழமொழி:
அம்மி மிடுக்கோ, அரைப்பவள் மிடுக்கோ?
பொருள்:
அம்மியில் அரைப்பதன் ஆற்றல் அம்மிக்கல்-குழவியில் உள்ளதா, அரைக்கும் பெண்ணின் வலிமையில் உள்ளதா?
Transliteration:
Ammi Mitukko, Araippaval Mitukko?.
விளக்கம்:
மிடுக்கு என்ற சொல்லினை நாம் பொதுவாக இறுமாப்பு, செருக்கு என்றபொருளில் அறிந்தாலும், அதற்கு வலிமை என்றொரு பொருள் உண்டு. ஒரு அழகான பெண் தன் ஆற்றலில் உள்ள கர்வம் தெரிய முழுக்கவனத்துடன் அம்மியில் அரைப்பதை விழுதாக அரைத்துப் பாராட்டுவாங்குவதை இந்தப் பழமொழி அழகாகப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது.இந்தக்காலத்தில் பெண்ணை அம்மையில் அரைக்கச்சொன்னால், சொன்னவர்மேலுள்ள கோபத்தில் அவள் மிடுக்கு--ஆற்றல் அதிகமாவது நிச்சயம்!
.

Search Incoming Terms:

அம்மி மிடுக்கோ அரைப்பவள் மிடுக்கோ? பழமொழின் பொருள், அம்மி மிடுக்கோ அரைப்பவள் மிடுக்கோ? தமிழ் விளக்கம், அம்மி மிடுக்கோ அரைப்பவள் மிடுக்கோ? பழமொழின் விளக்கம், ammi mitukko, araippaval mitukko? explanation, ammi mitukko, araippaval mitukko? meaning in tamil and english

Disclaimer
TamilPedia.Net is completely entertainment based website. We are giving tamil service like thirukkural, tamil quotes, tamil stories, baby names, tamil proverbs and more useful services.
Read More...